Citátky

Anglické citátky + překlad

4. dubna 2008 v 21:13
It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
( Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné.)
Behind every beautiful thing there is some kind of pain.
( Za každou krásnou věcí je nějaký druh bolesti.)
The bigger the smile, the sharper the knife.
( Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž. )
 
 

Reklama